Rust, veiligheid en betaalbaarheid

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen, met elkaar rekening te houden en van elkaar te leren en ervaringen op te doen.

Onze ruimtes in het kinderdagverblijf zijn speciaal voor kinderen ingericht en bieden vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan in de thuissituatie. Bij ons in het kinderdagverblijf besteden we gericht aandacht aan de individuele ontwikkeling van ieder kind: taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen.

Het kinderdagverblijf biedt daardoor aan kinderen en ouders een verbreding van de opvoedingssituatie. Door deze verbreding krijgen meer mensen dan alleen de ouders met het kind te maken. De ouders mogen van pedagogisch medewerksters een zekere ondersteuning bij de opvoeding verwachten. Ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en, indien de ouders daaraan behoefte hebben, meedenken met de ouders inzake opvoedingsvragen. Dit meedenken krijgt gestalte in diverse overlegvormen en is wederzijds; ook de pedagogisch medewerker kan ondersteuning van de ouder nodig hebben.

Favicon - Kinderdagverblijf Pippi - Rosmalen, Heesch en Oss